Privacybeleid

Privacyverklaring
Opgesteld op 1 augustus 2018 (status: Operationeel)

Dit is de privacyverklaring van Keyboard Club Eindhoven e.o. gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64491250, hierna te noemen: `de KCE`.

Sinds je aanmelding als lid ben je een overeenkomst aangegaan met de KCE en deel je bepaalde persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan voor een goed functioneren van de KCE en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@keyboardclub.info .

 In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Administratie Voornaam *
Achternaam *
Adres *
Telefoonnummer *
E-mail adres *
Leeftijdcategorie
Instrument(en)
Pasfoto
Uitvoeren van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna; daarna alleen (*) in de financiële administratie voor 7 jaar. NVT
Opmaken ledenlijst van de vereniging Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Instrument(en)
Uitvoeren van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Leden
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoeren van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Leden
Bijhouden smoelenboek Voornaam
Achternaam
Pasfoto
Uitvoeren van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Website van de KCE, beveiligd gedeelte (ledenaccount)
Foto’s publicaties Foto’s van clubbijeenkomsten etc. zonder naamsvermelding Uitvoeren van de overeenkomst OF: Toestemming? Gedurende de looptijd van de overeenkomst OF: Zolang als men aangemeld is? Website van de KCE, openbaar gedeelte
Versturen berichten door derden naar leden OF: NVT ? Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is. Sponsoren
Andere verenigingen
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijv. voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die de KCE van jou heeft worden niet gedeeld met derden (instanties buiten de KCE) zonder jouw toestemming,
tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de KCE met jou heeft,
of tenzij de KCE wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Zie ook de tabel in het begin van deze privacyverklaring.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de KCE te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de KCE op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient jezelf bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de KCE deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de KCE hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De KCE treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Ook worden aanmeld- of contactgegevens via de formulieren op de website uitsluitend en versleuteld verzonden naar het bestuur van de KCE of naar door het bestuur aangewezen technische specialisten binnen de KCE.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website(s) van de KCE. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De KCE raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De KCE past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website(s) zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De KCE raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de KCE er alles aan doen jou per e-mail en via de website(s) te informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de KCE wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Contactpersoon:              Secretaris van de KCE
E-mail:                                     secretariaat@keyboardclub.info
Telefoonnummer:            0413-352756 (na 18.00 uur)

Klacht over de verwerking van je Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.