Doelstelling

Keyboardclub Eindhoven e.o. is opgericht in juli 1997, aanvankelijk onder de naam: Roland Keyboard Club Eindhoven.

Keyboard Club Eindhoven e.o.  (kortweg: KCE) is sinds 5 november 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Daarvoor zijn Statuten opgesteld, die op 10 februari 2015 door de ledenvergadering zijn goedgekeurd en op 21 oktober 2015 notarieel zijn vastgelegd.

Zie KCE statuten dd. 21 oktober 2015

De doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, luidt:

 1. De vereniging heeft tot doel het beoefenen van muziek en het bevorderen van het gebruik van muziekinstrumenten, met name gericht op, maar niet beperkt tot, het arrangeren van keyboards, en aan haar leden daartoe faciliteiten te bieden, alsmede al datgene te doen en/of te bevorderen wat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of daaraan dienstig kan zijn.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en evenementen, alsmede door het verstrekken van informatie en hulpmiddelen.

KCE is derhalve een keyboardclub van en voor enthousiaste muzikanten en musici (zowel beginners als meer gevorderden) die samen willen genieten van “muziek maken” en elkaar willen helpen om nog meer plezier met hun instrumenten te beleven.

Historie

Aanvankelijk beperkte de club zich tot het gebruik van Roland arranger keyboards omdat het ondoenlijk leek aandacht te besteden aan produkten van meer fabrikanten.
Sinds 2010 richt de club zich echter evenzeer op arranger keyboards van andere merken als Yamaha, Korg e.a.
Niet alleen bezitters van, maar ook geinteresseerden in arranger keyboards van de genoemde merken zijn natuurlijk van harte welkom.

Club bijeenkomsten

De 10 club bijeenkomsten vinden plaats op iedere tweede dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) van 20.00 – 22.30 uur.
Februari kan hiervan afwijken ivm de Carnavalsdagen.

Op de clubbijeenkomsten besteden wij o.a. aandacht aan:

 • Styles programmeren / styles converteren van andere merken keyboards.
 • Demo’s / workshops / presentaties (b.v. kennismaken met nieuwe producten van de belangrijkste merken);
 • Sounds editen, performances optimaal instellen en gebruiken;
 • Uitleg over MIDI, computers en de diverse arranger keyboards;
 • Merk-gebonden “technische” onderwerpen. Dit zal waar wenselijk of nodig geschieden in “parallel” sessies op de twee verschillende keyboards tegelijk.
 • Uiteraard ook volop aandacht voor muzikale invulling  van de clubavonden (Leden spelen voor leden, Jamsessie e.d.)
 • Zo nu en dan worden ook workshops (muzikaal en/of technisch) of demo’s gegeven door vertegenwoordigers van de diverse merken.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Keyboardclub Eindhoven e.o. bedraagt
voor het jaar 2019: € 35,=.

Hiervoor krijg je:

 • Vier keer per jaar een informatieblad van de Keyboard Club Eindhoven e.o.;
 • Maandelijks enkele leuke styles met bijbehorende bladmuziek;
 • Tien gezellige en leerzame clubbijeenkomsten in Best, buurthuis De Kadans, afgestemd op de wensen van de leden;
 • Een podium (op de clubavonden) om je “kunnen” te laten horen en daarmee een inspiratiebron te vormen voor de andere leden;
 • Gelegenheid om contacten te leggen met andere keyboardspelers;
 • De mogelijkheid om je vragen en/of problemen m.b.t. je keyboard te laten beantwoorden door je mede-clubleden, òf direct tijdens de clubavonden òf via schriftelijke E-mailbeantwoording;
 • De kans om zeer snel kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van keyboards etc.: zodra er een nieuw keyboard op de markt komt proberen we dit op een van de clubavonden aan de leden te laten presenteren;
 • Toegang tot de public domain software-bibliotheek van de Keyboard Club Eindhoven, bestaande uit styles, performances, songs etc. (voor speciale zogenaamde songrelated styles wordt ondersteuning in de vorm van bladmuziek geboden);
 • Toegang tot het forum op onze website;
 • Toegang tot onze “zuster” keyboard clubs in België en Nederland.