Actueel

Programma 12 februari (aanvang 20.00 uur):

Algemene ledenvergadering
* Financieel verslag over 2018 en Begroting 2019
* Verslag Kascontrolecommissie
* Verkiezing / herbevestiging bestuursleden
* Programmacommissie (vooruitblik 2019)
* Rondvraag

Na de pauze:

Leden spelen voor leden
Deze keer verzorgd door:
Lau Duijmelinck
Frans Meeusen
Wim Schonenberg
(Allen op Tyros)

Ben je (nog) geen lid, maar wel geïnteresseerd?
Ook jij bent van harte welkom!
Kom gratis een keertje kijken.

Graag tot dinsdagavond 12 februari 2019